Disclaimer

Aansprakelijkheid inhoud
Bliss Health streeft ernaar dat de informatie op deze website of de anderszins langs elektronische weg aangeboden informatie correct en actueel is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bliss Health aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kennelijke onjuistheden in deze informatie. 

Auteursrechten
Het is niet toegestaan de op deze website of anderszins langs elektronische weg gepubliceerde informatie verder te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bliss Health. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd, met uitzondering van door de bezoeker van de website af te drukken tools, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.​​​

$29
1 Hour
Choose Anytime
$49
2 Hours
Choose Anytime
$179
8 HourS
(2 hours per week)

'You don't get the ass
you want by sitting on it!'

Word ook gezonder, fitter, krachtiger en gelukkiger.
Boek een gratis proefles. Tot gauw!

Boek een proefles